O nás

Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o

Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o. so sídlom v Oravskej Lesnej, je firma ktorej 100% vlastník je obec Oravská Lesná.

Firma bola zriadenia hlavne za účelom:

Prevádzkovanie verejných vodovodov

Výroba a dodávka pitnej vody.

Rozvoj verejného vodovodu

Údržba verejného vodovodu

Poradenstvo a realizácia vodovodných prípojok