Lesnianska vodárenská spoločnosť

Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o

Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o. so sídlom v Oravskej Lesnej, je firma ktorej 100% vlastník je obec Oravská Lesná.

Naším cieľom je zabezpečiť dodávku pitnej vody. 

Firma bola zriadenia hlavne za účelom:

Prevádzkovanie verejných vodovodov

Výroba a dodávka pitnej vody.

Vykonávanie prevádzkovej kontroly kvality vody na vodovode a úpravni vody v súlade s príslušnými STN.

Rozvoj verejného vodovodu

Údržba verejného vodovodu

Poradenstvo a realizácia vodovodných prípojok

Našim zákazníkom sa venujeme každý pracovný deň. Na vaše podnety a otázky radi odpovieme aj telefonicky alebo e-mailom

Lori Bryson